Nastavení pluginu Česká pošta – balíkovna pro Woo

1. Po instalaci je potřeba zadat licenční číslo pluginu.

Klikněte v menu Woo plugins -> Česká pošta – balíkovna:

Zadejte licenci, která Vám přišla do emailu. Případně napište email pro klíč. Nezapoměnte se podívat do spamu, někdy se stavá, že tam zůstávájí emaily

2. Po aktivaci se zobrazí hlavní nastavení pluginu:

 

Nastavte ceny dopravy.

3. Vygenerujte pobočky

Po spravném vygenerování se Vám zobrazí pobočky

4. Přidejte dopravu v nastavení woocommerce – doprava

 

5. Nastavte aktualizaci poboček

Pro automatickou aktualizaci poboček je potřeba nastavit CRON na Vašem hostingu, aby se pravidelně prováděl každy den. CRON nastavíte v administraci Vašeho webhostingu nebo Vám pomůže s nastavením podpora hostingu.

 

Nyní máte vše nastaveno a můžete začít používat dopravu. Plugin pro balíkovnu uvidíte v pokladně Vašeho eshopu, viz:

 

Pro správné fungovaní je potřeba mít nastavenou váhu u všech produktů.

 

Děkuji za zakoupení pluginu.

Nastavenie Slovenská pošta – balíkovna pre Woo

1. Po inštalácii je potrebné zadať licenčné číslo pluginu.

Kliknite v menu Woo plugins -> Slovenská pošta – balíkovna:

Zadajte licenciu ktorá Vám prišla do emailu . Prípadne napíšte email pre kľúč. Nezabudnite sa pozrieť do spamu, niekedy sa stáva, že tam zostávajú emaily

2. Po aktivácii sa zobrazí hlavné nastavenia pluginu:

Ďakujem za zakúpenie pluginu.

Czech Post – Woo package plugin settings.

1. After installation, you need to enter the plugin license number.

Click on the Woo plugins menu -> Czech Post – Woo package:

Enter the license that you received in your email . Alternatively, write an email for the key. Do not forget to look into spam, sometimes it happens that there remain emails

2. Once activated, the main plugin settings are displayed:

Thank you for purchasing the plugin.

Ustawienia wtyczki Poczta czeska – pakiet Woo

1. Po instalacji musisz wprowadzić numer licencji wtyczki.

Kliknij menu wtyczek Woo -> Poczta czeska – pakiet Woo:

Wpisz licencję , którą otrzymałeś w e-mailu . Możesz też napisać wiadomość e-mail na temat klucza. Nie zapomnij zajrzeć do spamu, czasem zdarza się, że pozostają e-maile

2. Po aktywacji zostaną wyświetlone główne ustawienia wtyczek:

Dziękujemy za zakup wtyczki.

Zakoupení pluginu