Nastavení Woo DPD pluginu.

1. Po instalaci je potřeba zadat licenční číslo pluginu.

Klikněte v menu Woo plugins -> DPD:

Zadejte licenci, která Vám přišla do emailu. Případně napište email pro klíč. Nezapoměnte se podívat do spamu, někdy se stavá, že tam zůstávájí emaily

2. Po aktivaci se zobrazí hlavní nastavení pluginu:

Kde je zapotřebí naimportovat pobočky  – pokud nejde naimportovat, napište na podporu.

Dále nastavte ceny.

Dopravu přidejte v nastavení woocomerce a v pokladně přidejte dobírku, pokud ji chcete využívat u DPD pluginu.

 

Děkuji za zakoupení pluginu.

Nastavenie Woo DPD pluginu.

1. Po inštalácii je potrebné zadať licenčné číslo pluginu.

Kliknite v menu Woo plugins -> DPD:

Zadajte licenciu ktorá Vám prišla do emailu . Prípadne napíšte email pre kľúč. Nezabudnite sa pozrieť do spamu, niekedy sa stáva, že tam zostávajú emaily

2. Po aktivácii sa zobrazí hlavné nastavenia pluginu:

Ďakujem za zakúpenie pluginu.

Woo DPD plugin settings.

1. After installation, you need to enter the plugin license number.

Click on the Woo plugins menu -> DPD:

Enter the license that you received in your email . Alternatively, write an email for the key. Do not forget to look into spam, sometimes it happens that there remain emails

2. Once activated, the main plugin settings are displayed:

Thank you for purchasing the plugin.

Ustawienia wtyczki Woo DPD.

1. Po instalacji musisz wprowadzić numer licencji wtyczki.

Kliknij menu wtyczek Woo -> DPD:

Wpisz licencję , którą otrzymałeś w e-mailu . Możesz też napisać wiadomość e-mail na temat klucza. Nie zapomnij zajrzeć do spamu, czasem zdarza się, że pozostają e-maile

2. Po aktywacji zostaną wyświetlone główne ustawienia wtyczek:

Dziękujemy za zakup wtyczki.