Nastavení Woo GoPay inline pluginu.

1. Po instalaci je potřeba zadat licenční číslo pluginu.

Klikněte v menu Woo plugins -> GoPay inline:

Zadejte licenci, která Vám přišla do emailu. Případně napište email pro klíč. Nezapoměnte se podívat do spamu, někdy se stavá, že tam zůstávájí emaily.

Pokud nezadáte licenční kód, tak není možné upravovat nastavení gopay.

Po aktivaci se zobrazi lišta ve woccommerce nastavení:

Poté je třeba nastavit údaje, které dostanete od společnosti GoPay. U inline verze gopay se používá API, takze je potřeba zažádat o správné přístupy  pro API verzi. Potom je potřeba zapnout test mód a provést testovací platby podle návodu:

https://help.gopay.com/cs/tema/integrace-platebni-brany/technicky-popis-integrace-platebni-brany/provadeni-plateb-v-testovacim-prostredi

zadáte číslo karty.

Při testování funguje jen platební karta, ostatní služby budou aktivní až v ostrém provozu.

Po otestování, napsat podpoře gopay o zkontrolování a zaslání produkčních přístupů, které potom zaměníte za testovaci a vypnete testovácí mód.

Nastavenie Woo GoPay inline pluginu.

1. Po inštalácii je potrebné zadať licenčné číslo pluginu.

Kliknite v menu Woo plugins -> GoPay inline:

Zadajte licenciu, ktorá Vám prišla do emailu . Prípadne napíšte email pre kľúč. Nezabudnite sa pozrieť do spamu, niekedy sa stáva, že tam zostávajú emaily

Po aktivácii sa zobrazi lišta vo woocommerce nastavení:

Potom je potrebné nastaviť údaje od GoPay inline. Najskôr pre test mód a po testovaní pridať produkčnej kódy.

Je Poreba poznať GoID a Secure key. To všetko by mali poslať od GoPay inline.

Woo GoPay inline plugin settings.

1. After installation, you need to enter the plugin license number.

Click on the Woo plugins menu -> GoPay inline:

Enter the license that you received in your email . Alternatively, write an email for the key. Do not forget to look into spam, sometimes it happens that there remain emails

After activation, the toolbar will appear in the woocommerce settings:

Then you need to set up GoPay inline data. First for test mode and after testing add production codes.

You need to know GoID and Secure key. All of this should be sent from GoPay inline.

Ustawienia wtyczki Woo GoPay inline.

1. Po instalacji musisz wprowadzić numer licencji wtyczki.

Kliknij menu wtyczek Woo -> GoPay inline:

Wpisz licencję , którą otrzymałeś w e-mailu . Możesz też napisać wiadomość e-mail na temat klucza. Nie zapomnij zajrzeć do spamu, czasem zdarza się, że pozostają e-maile

Po aktywacji pasek narzędzi pojawi się w ustawieniach woocommerce:

Następnie musisz skonfigurować dane GoPay inline. Najpierw w trybie testowym, a po testach dodaj kody produkcyjne.

Musisz znać GoID i Bezpieczny klucz. Wszystko to należy przesłać z GoPay inline.

Návod pro plugin