Nastavení PPL API pluginu.

1. Po instalaci je potřeba zadat licenční číslo pluginu.

Klikněte v menu Woo plugins -> PPL API:

Zadejte licenci, která Vám přišla do emailu. Případně napište email pro klíč. Nezapoměnte se podívat do spamu, někdy se stavá, že tam zůstávájí emaily

2. Po aktivaci se zobrazí hlavní nastavení pluginu:

3. Vyplňte testovaci přístupy do API od PPL

 

 • PPL uživatelské jméno
 • heslo
 • ID zákazníka

4.Rozsah čísel zásilky

Dále je nutné si od PPL vyžádat rozsah čísel zásilek, který vložíte do nastavení pluginu na kartě „Hlavní nastavení“. Pokud by časem rozsah čísel zásilek docházel, u podpory PPL si jej nechte navýšit.

5.Nastavení dopravců v pluginu PPL

V pluginu PPL můžete nastavit dopravu:

 • PPL Private (doručení na adresu)
 • PPL Morning (dopolední doručení na adresu)
 • PPL Parcelshop (výdejní místa)
 • PPL Business (doručení na firemní adresu)

Pokud je ve WooCommerci nastaveno DPH, tak cenu v pluginu nastavujte bez DPH.

 

PPL Private

Pod kartou PPL Private je možné nastavit dopravu pro doručení do 21 států.

Lze nastavit následující možnosti:

 • cenu dopravy
 • maximální hmotnost a maximální rozměr
 • doprava zdarma nad částku
 • škálování ceny dopravy podle hmotnosti
 • dobírku (pokud ji PPL do daného státu podporuje)
 • dobírka zdarma nad částku
 • škálování příplatku dobírky podle ceny objednávky

 

PPL Morning

Na kartě PPL Morning si nastavíte dopravu s dopoledním doručením. Služba je dostupný pouze pro Českou republiku.

Lze nastavit následující možnosti:

 • cenu dopravy
 • maximální hmotnost a maximální rozměr
 • doprava zdarma nad částku
 • škálování ceny dopravy podle hmotnosti
 • dobírku
 • dobírka zdarma nad částku
 • škálování příplatku dobírky podle ceny objednávky

 

PPL Parcelshop

Dopravní službu PPL parcelshop je možné nastavit pro Českou republiku, Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko. Možnosti nastavení jsou stejné jako u předchozích druhů doprav.

U každého státu najdete CRON pro pravidelný import poboček. CRON nastavte na hostingu webu.

 

PPL Business

Pod kartou PPL Business je možné nastavit dopravu pro doručení do 23 států.

Lze nastavit následující možnosti:

 • cenu dopravy
 • maximální hmotnost a maximální rozměr
 • doprava zdarma nad částku
 • škálování ceny dopravy podle hmotnosti
 • dobírku (pokud ji PPL do daného státu podporuje)
 • dobírka zdarma nad částku
 • škálování příplatku dobírky podle ceny objednávky

6. Nastavení dopravy

Po nastavení dopravců v pluginu PPL je potřeba nastavit  dopravce v dopravních zónách WooCommerce. Bez jejich nastavení v zónách dopravy se dopravci z pluginu PPL v pokladně nezobrazí.

 

7.Podání zásilky z webu do PPL

V pluginu máte dvě možnosti podání zásilky do sytému API PPL.

Podání balíku vyžaduje hmotnost, bez nastavené váhy u produktů nebude fungovat automatické podání zásilek.

1) Manuálně tlačítkem v přehledu objednávek nebo v detailu objednávky

2) Automaticky při změně stavu objedndávky

Automatického podání lze nastavit v pluginu PPL  – Hlavní nastavení.

 

8.Objednání vyzvednutí balíku

Přes plugin je možné si objednat vyzvednutí balíku. Objednávku vyzvednutí je možné provést dvěma způsoby.

Manuálně

1) Manuálně tlačítkem v přehledu objednávek – ikona auta. Po kliknutí na ikonu se nad přehledem objednávek zobrazí box s možností výběru datumu, na kdy vyzvednutí balíku objednat.

2) Automaticky při změně stavu objedndávky

Automaticky lze nastavit v pluginu PPL  – Hlavní nastavení.

9. Nastavení tisky štítků

Nejprve je nutné si od PPL vyžádat rozsah čísel zásilek, který vložíte do nastavení pluginu na záložce „Hlavní nastavení“.

Nastavení údajů na štítku

Štítek je vytvářený naším plugin, aby štítek obsahoval všechny potřebné údaje, které PPL vyžaduje, je nutné kromě rozsahu čísel zásilek také vyplnit:

 • Název společnosti odesílatele viditelný na štítku
 • Kontaktní osoba odesílatele viditelná na štítku
 • E-mail odesílatele viditelný na štítku
 • Telefonní číslo odesílatele viditelné na štítku

Nastavení štítku zásilky najdete na záložce „Hlavní nastavení“

Štítky podaných balíků je možné si stáhnout rovnou v administraci webu nebo v detailu pbjednávky.

V přehledu objednávek u již podané objednávky do systému PPL klikněte na ikonu dokumentu PDF .

10.Doprava zdarma

Dopravu zdarma nastavíte přímo v pluginu PPL u každého dopravce vybrané země.

Děkuji za zakoupení pluginu.

Nastavenie PPL API pluginu.

1. Po inštalácii je potrebné zadať licenčné číslo pluginu.

Kliknite v menu Woo plugins -> PPL API:

Zadajte licenciu, ktorá Vám prišla do emailu. Prípadne napíšte email pre kľúč. Nezabudnite sa pozrieť do spamu, niekedy sa stavia, že tam zostávajú emaily

2. Po aktivácii sa zobrazí hlavné nastavenie pluginu:

3. Vyplňte testovacie prístupy do API od PPL

 

 • PPL užívateľské meno
 • heslo
 • ID zákazníka

4.Rozsah čísel zásielky

Ďalej je nutné si od PPL vyžiadať rozsah čísel zásielok, ktorý vložíte do nastavenia pluginu na karte „Hlavní nastavení“. Pokiaľ by časom rozsah čísel zásielok dochádzal, pri podpore PPL si ho nechajte navýšiť.

5.Nastavenie dopravcov v plugine PPL

V plugine PPL môžete nastaviť dopravu:

 • PPL Private (doručenie na adresu)
 • PPL Morning (dopoludňajšie doručenie na adresu)
 • PPL Parcelshop (výdajné miesta)
 • PPL Business (doručenie na firemnú adresu)

Pokiaľ je vo WooCommerci nastavené DPH, tak cenu v plugine nastavujte bez DPH.

 

PPL Private

Pod kartou PPL Private je možné nastaviť dopravu na doručenie do 21 štátov.

Je možné nastaviť nasledujúce možnosti:

 • cenu dopravy
 • maximálna hmotnosť a maximálny rozmer
 • doprava zadarmo nad čiastku
 • škálovanie ceny dopravy podľa hmotnosti
 • dobierku (ak ju PPL do daného štátu podporuje)
 • dobierka zadarmo nad čiastku
 • škálovanie príplatku dobierky podľa ceny objednávky

 

PPL Morning

Na karte PPL Morning si nastavíte dopravu s dopoludňajším doručením. Služba je dostupná len pre Českú republiku.

Je možné nastaviť nasledujúce možnosti:

 • cenu dopravy
 • maximálna hmotnosť a maximálny rozmer
 • doprava zadarmo nad čiastku
 • škálovanie ceny dopravy podľa hmotnosti
 • dobierku
 • dobierka zadarmo nad čiastku
 • škálovanie príplatku dobierky podľa ceny objednávky

 

PPL Parcelshop

Dopravnú službu PPL parcelshop je možné nastaviť pre Českú republiku, Slovensko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko. Možnosti nastavenia sú rovnaké ako pri predchádzajúcich druhoch doprav.

Pri každom štáte nájdete CRON pre pravidelný import pobočiek. CRON nastavte na hostingu webu.

 

PPL Business

Pod kartou PPL Business je možné nastaviť dopravu na doručenie do 23 štátov.

Je možné nastaviť nasledujúce možnosti:

 • cenu dopravy
 • maximálna hmotnosť a maximálny rozmer
 • doprava zadarmo nad čiastku
 • škálovanie ceny dopravy podľa hmotnosti
 • dobierku (ak ju PPL do daného štátu podporuje)
 • dobierka zadarmo nad čiastku
 • škálovanie príplatku dobierky podľa ceny objednávky

6. Nastavenie dopravy

Po nastavení dopravcov v plugine PPL je potrebné nastaviť dopravcu v dopravných zónach WooCommerce. Bez ich nastavenia v zónach dopravy sa dopravcovia z pluginu PPL v pokladni nezobrazia.

 

7.Podanie zásielky z webu do PPL

V plugine máte dve možnosti podania zásielky do systému API PPL.

Podanie balíka vyžaduje hmotnosť, bez nastavenej váhy pri produktoch nebude fungovať automatické podanie zásielok.

1) Manuálne tlačidlom v prehľade objednávok alebo v detaile objednávky

2) Automaticky pri zmene stavu objednávky

Automatického podania je možné nastaviť v plugine PPL  – Hlavné nastavenie.

8.Objednanie vyzdvihnutia balíka

Cez plugin je možné si objednať vyzdvihnutie balíka. Objednávku vyzdvihnutia je možné vykonať dvoma spôsobmi.

Manuálne

1) Manuálne tlačidlom v prehľade objednávok – ikona auta. Po kliknutí na ikonu sa nad prehľadom objednávok zobrazí box s možnosťou výberu dátumu, na kedy vyzdvihnutie balíka objednať.

2) Automaticky pri zmene stavu objednávky

Automaticky je možné nastaviť v plugine PPL  – Hlavné nastavenie.

9. Nastavenie tlače štítkov

Najprv je nutné si od PPL vyžiadať rozsah čísel zásielok, ktorý vložíte do nastavenia pluginu na záložke „Hlavné nastavenie“.

Nastavenie údajov na štítku

Štítek je vytvářený naším plugin, aby štítek obsahoval všechny potřebné údaje, které PPL vyžaduje, je nutné kromě rozsahu čísel zásilek také vyplnit:

 • Názov spoločnosti odosielateľa viditeľný na štítku
 • Kontaktná osoba odosielateľa viditeľná na štítku
 • E-mail odosielateľa viditeľný na štítku
 • Telefónne číslo odosielateľa viditeľné na štítku

Nastavenie štítku zásielky nájdete na záložke „Hlavní nastavení“

Štítky podaných balíkov je možné si stiahnuť rovno v administrácii webu alebo v detaile pbjednávky.

V prehľade objednávok pri už podanej objednávke do systému PPL kliknite na ikonu dokumentu PDF.

10.Doprava zadarmo

Dopravu zadarmo nastavíte priamo v plugine PPL u každého dopravcu vybranej krajiny.

Ďakujem za zakúpenie pluginu.

PPL API plugin settings.

1. After installation, you need to enter the license number of the plugin.

Click in the menu Woo plugins -> PPL API:

Enter the license that came to your email. Alternatively, write an email for the key. Don’t forget to check your spam, sometimes emails stay there

2. After activation, the main settings of the plugin will be displayed:

3. Complete test API accesses from PPL

 

 • PPL username
 • password
 • Customer ID

4.Range of consignment numbers

Furthermore, it is necessary to request a range of shipment numbers from PPL, which you enter in the plugin settings on the „Hlavní nastavení“ tab. If the range of shipment numbers runs out over time, ask PPL support to increase it.

5.Carrier settings in the PPL plugin

In the PPL plugin you can set shipping:

 • PPL Private (delivery to address)
 • PPL Morning (morning delivery to the address)
 • PPL Parcelshop (delivery points)
 • PPL Business (delivery to business address)

If VAT is set in WooCommerce, set the price without VAT in the plugin.

 

PPL Private

Under the PPL Private card, it is possible to set up shipping for delivery to 21 countries.

The following options can be set:

 • transport price
 • maximum weight and maximum size
 • free shipping over amount
 • scaling of shipping price by weight
 • cash on delivery (if PPL to the country supports it)
 • free cash on delivery over the amount
 • scaling of cash on delivery surcharge according to order price

 

PPL Morning

On the PPL Morning card, you can set up transport with morning delivery. The service is available only for the Czech Republic.

The following options can be set:

 • transport price
 • maximum weight and maximum size
 • free shipping over amount
 • scaling of shipping price by weight
 • cash on delivery
 • free cash on delivery over the amount
 • scaling of cash on delivery surcharge according to order price

 

PPL Parcelshop

The PPL parcelshop transport service can be set up for the Czech Republic,Slovakia, Poland, Germany, Austria. The setting options are the same as for the previous types of transport.

For each country, you will find a CRON for the regular import of branches. Set up CRON on your website hosting.

 

PPL Business

Under the PPL Business card, it is possible to set up shipping for delivery to 23 countries.

The following options can be set:

 • transport price
 • maximum weight and maximum size
 • free shipping over amount
 • scaling of shipping price by weight
 • cash on delivery (if PPL to the country supports it)
 • free cash on delivery over the amount
 • scaling of cash on delivery surcharge according to order price

6. Transport settings

After setting the carriers in the PPL plugin, it is necessary to set the carriers in the WooCommerce transport zones. Without their settings in the transport zones, the carriers from the PPL plugin will not appear in the checkout.

 

7.Submitting a shipment from the website to PPL

In the plugin, you have two options for submitting a shipment to the PPL API system.

Package delivery requires weight, without the set weight for products, automatic delivery of shipments will not work.

1) Manually with the button in the overview of orders or in the details of the order

2) Automatically when order status changes

Automatic submission can be set in the PPL plugin – Main settings.

 

8.Ordering a package pick-up

It is possible to order package pickup via the plugin. There are two ways to place a pickup order.

Manually

1) Manually with the button in the overview of orders – car icon. After clicking on the icon, a box will appear above the overview of orders with the possibility of choosing a date for when to order the collection of the package.

2) Automatically when order status changes

Automatically can be set in PPL plugin – Main settings.

9. Label printing settings

First, you need to request a range of shipment numbers from PPL, which you enter in the plugin settings on the „Hlavní nastavení“ tab.

Setting the data on the label

The label is created by our plugin, so that the label contains all the necessary data that PPL requires, in addition to the range of shipment numbers, you must also fill in:

 • Shipper’s company name visible on label
 • Sender’s contact person visible on label
 • Sender email visible on label
 • Sender’s phone number visible on label

You can find the shipment label settings on the „Main settings“ tab

The labels of submitted packages can be downloaded directly from the website administration or from the details of the order.

Click on the PDF document icon in the overview of orders for an order that has already been submitted to the PPL system.

10.Free transport

You can set up free shipping directly in the PPL plugin for each carrier of the selected country.

Thank you for purchasing the plugin.

Ustawienia wtyczki PPL API.

1. Po instalacji musisz wprowadzić numer licencji wtyczki.

Kliknij w menu Woo plugins -> PPL API:

Wpisz licencję dostarczoną w Twoim e-mailu. Ewentualnie napisz e-mail dla klucza. Nie zapomnij sprawdzić spamu, czasami e-maile tam zostają

2. Po aktywacji zostaną wyświetlone główne ustawienia wtyczki:

3. Pełne testowe dostępy API z PPL

 

 • Nazwa użytkownika PPL
 • hasło
 • Identyfikator klienta

4.Zakres numerów przesyłek

Ponadto konieczne jest zażądanie od PPL zakresu numerów przesyłek, które wprowadzasz w ustawieniach wtyczki w zakładce „Hlavní nastavení”. Jeśli zakres numerów przesyłek wyczerpie się z czasem, poproś obsługę PPL o jej zwiększenie.

5.Ustawienia przewoźnika we wtyczce PPL

We wtyczce PPL możesz ustawić wysyłkę:

 • PPL Private (dostawa na adres)
 • PPL Morning (dostawa rano na adres)
 • PPL Parcelshop (punkty dostawy)
 • PPL Business (dostawa na adres firmy)

Jeśli VAT jest ustawiony w WooCommerce, ustaw cenę bez VAT we wtyczce.

 

PPL Private

W ramach karty PPL Private można ustawić wysyłkę z dostawą do 21 krajów.

Można ustawić następujące opcje:

 • cena transportu
 • maksymalna waga i maksymalny rozmiar
 • bezpłatna wysyłka powyżej kwoty
 • skalowanie ceny wysyłki według wagi
 • za pobraniem (jeśli PPL do kraju to obsługuje)
 • bezpłatna gotówka przy odbiorze powyżej kwoty
 • skalowanie dopłaty za pobraniem zgodnie z ceną zamówienia

 

PPL Morning

Na karcie PPL Morning możesz ustawić transport z poranną dostawą. Usługa jest dostępna tylko dla Czech.

Można ustawić następujące opcje:

 • cena transportu
 • maksymalna waga i maksymalny rozmiar
 • bezpłatna wysyłka powyżej kwoty
 • skalowanie ceny wysyłki według wagi
 • za pobraniem
 • bezpłatna gotówka przy odbiorze powyżej kwoty
 • skalowanie dopłaty za pobraniem zgodnie z ceną zamówienia

 

PPL Parcelshop

Usługę transportu PPL parcelshop można skonfigurować dla Czech,Słowacji, Polski, Niemiec, Austrii. Opcje ustawień są takie same jak w przypadku poprzednich rodzajów transportu.

Dla każdego kraju znajdziesz CRON do regularnego importu oddziałów. Skonfiguruj CRON na hostingu swojej witryny.

 

PPL Business

W ramach Wizytówki PPL można ustawić wysyłkę z dostawą do 23 krajów.

Można ustawić następujące opcje:

 • cena transportu
 • maksymalna waga i maksymalny rozmiar
 • bezpłatna wysyłka powyżej kwoty
 • skalowanie ceny wysyłki według wagi
 • za pobraniem (jeśli PPL do kraju to obsługuje)
 • bezpłatna gotówka przy odbiorze powyżej kwoty
 • skalowanie dopłaty za pobraniem zgodnie z ceną zamówienia

6. Ustawienia transportu

Po ustawieniu przewoźników we wtyczce PPL konieczne jest ustawienie przewoźników w strefach transportowych WooCommerce. Bez ich ustawień w strefach transportu przewoźnicy z wtyczki PPL nie pojawią się w kasie.

 

7.Nadanie przesyłki ze strony internetowej do PPL

We wtyczce masz dwie możliwości złożenia przesyłki do systemu PPL API.

Dostawa paczki wymaga wagi, bez ustawionej wagi produktów automatyczna dostawa przesyłek nie będzie działać.

1) Ręcznie za pomocą przycisku w przeglądzie zamówień lub w szczegółach zamówienia

2) Automatycznie po zmianie statusu zamówienia

Automatyczne przesyłanie można ustawić we wtyczce PPL – Ustawienia główne.

 

8.Zamawianie odbioru paczki

Za pomocą wtyczki można zamówić odbiór paczki. Istnieją dwa sposoby złożenia zamówienia odbioru.

Ręcznie

1) Ręcznie za pomocą przycisku w przeglądzie zamówień – ikona samochodu. Po kliknięciu w ikonę, nad przeglądem zamówień pojawi się okienko z możliwością wyboru terminu, w którym zamówić odbiór paczki.

2) Automatycznie po zmianie statusu zamówienia

Automatycznie można ustawić we wtyczce PPL – Ustawienia główne.

9. Ustawienia drukowania etykiet

Najpierw musisz poprosić PPL o zakres numerów przesyłek, które wpisujesz w ustawieniach wtyczki w zakładce „Hlavní nastavení“.

Ustawianie danych na etykiecie

Etykieta jest tworzona przez naszą wtyczkę, dzięki czemu etykieta zawiera wszystkie niezbędne dane, których wymaga PPL, oprócz zakresu numerów przesyłek należy również wypełnić:

 • Nazwa firmy nadawcy widoczna na etykiecie
 • Osoba kontaktowa nadawcy widoczna na etykiecie
 • E-mail nadawcy widoczny na etykiecie
 • Numer telefonu nadawcy widoczny na etykiecie

Ustawienia etykiety przesyłki znajdziesz w zakładce „Hlavní nastavení“

Etykiety nadsyłanych paczek można pobrać bezpośrednio z administracji serwisu lub ze szczegółów zamówienia.

Kliknij w ikonę dokumentu PDF w przeglądzie zamówień dla zamówienia, które zostało już złożone w systemie PPL.

10.Bezpłatny transport

Bezpłatną wysyłkę możesz ustawić bezpośrednio we wtyczce PPL dla każdego przewoźnika z wybranego kraju.

Dziękujemy za zakup wtyczki.

Návod na plugin