zde návod, jak vygenerovat web api klič, viz:
přidáte do nastavení pluginu zde:
a užiivatelské jméno.

 

Děkuji za zakoupení pluginu.

tu návod, ako vygenerovať web api kľúč, pozri:
pridáte do nastavení pluginu tu:
a užiivatelské meno.

 

Ďakujem za zakúpenie pluginu.

here instructions on how to generate a web api key, see:
add to plugin settings here:
and username.

 

Thank you for purchasing the plugin.

tutaj instrukcje dotyczące generowania klucza internetowego interfejsu API, zobacz:
dodaj do ustawień wtyczki tutaj:
i nazwa użytkownika.

 

Dziękujemy za zakup wtyczki.

Návod pro plugin