Nastavení Woo The Pay pluginu.

1. Po instalaci je potřeba zadat licenční číslo pluginu.

Klikněte v menu Woo plugins -> The Pay:

Zadejte licenci, která Vám přišla do emailu. Případně napište email pro klíč. Nezapoměnte se podívat do spamu, někdy se stavá, že tam zůstávájí emaily

2. Po aktivaci se zobrazí hlavní nastavení pluginu:

 

Je potřeba jen doplnit přístupové údaje od platební brány a doplnit do pole:

ID obchodníka

ID účtu

heslo účtu

Poté zapnout testovací mód a aktivovat platební bránu. Po vytvoření testovacích plateb je potřeba napsat na podporu platební brány, aby ověřili funkčnost a jestli je vše funkční v pořádku, tak je platební brána aktivní v produkčním prostředí a je potřeba jen vypnout testovací mód.

 

 

Nastavenie Woo The Pay pluginu.

1. Po inštalácii je potrebné zadať licenčné číslo pluginu.

Kliknite v menu Woo plugins -> The Pay:

Zadajte licenciu, ktorá Vám prišla do emailu . Prípadne napíšte email pre kľúč. Nezabudnite sa pozrieť do spamu, niekedy sa stáva, že tam zostávajú emaily.

2. Po aktivácii sa zobrazí hlavné nastavenia pluginu:

 

Woo The Pay plugin settings.

1. After installation, you need to enter the plugin license number.

Click on the Woo plugins menu -> The Pay:

Enter the license that you received in your email . Alternatively, write an email for the key. Do not forget to look into spam, sometimes it happens that there remain emails

2. Once activated, the main plugin settings are displayed:

Ustawienia wtyczki Woo The Pay.

1. Po instalacji musisz wprowadzić numer licencji wtyczki.

Kliknij menu wtyczek Woo -> The Pay:

Wpisz licencję , którą otrzymałeś w e-mailu . Możesz też napisać wiadomość e-mail na temat klucza. Nie zapomnij zajrzeć do spamu, czasem zdarza się, że pozostają e-maile

2. Po aktywacji zostaną wyświetlone główne ustawienia wtyczek:

 

Návod pro plugin